«

»

Podrška Gospodarske stranke oštećenima od Raiffeisen Zadruga iz Austrije

raiffeisen_zadruga_ostecenici

Tražimo od Vlade Republike Hrvatske donošenje jedinstvene odluke o ništetosti svih ugovora o kreditima !

Gospodarska stranka podržava oštećenike prevarenih od Raiffeisen Zadruga u njihovoj pravednoj borbi u zaštiti njihovih prava.

Smatramo da je jedini način zaštite hrvatskih građana, s obzirom na izostanak adekvatne pravne zaštite, donošenje JEDINSTVENE ODLUKE O NIŠTETNOSTI SVIH UGOVORA O KREDITU, UGOVORA O ZAJMU sklopljenih sa institucijama, poduzećima, zadrugama, bankama, kreditnim uredima, koji su na području Hrvatske isplaćivali novac nelegalno i protuzakonito, poslujući preko institucija koje na području Republike Hrvatske nisu imale potrebne dozvole za kreditno i financijsko poslovanje, i koje nisu imale registrirane podružnice.

Takvu odluku Vlada Republike Hrvatske može se donijeti na prijedlog Ureda Predsjednice Republike Hrvatske, s obzirom da je Ustavna ovlast i pravo Predsjednice, da štiti Ustav, ustavna prava građana, ustavni poredak, te smo mišljenja da sasvim sigurno postoji pravni okvir za brzo donošenje iste.

Kako smo naprijed naveli, smatramo da ugovori koji nisu utemeljeni na zakonu, koji nisu potpisani po ovlaštenoj osobi, koji nemaju valjanu nadovjeru, – nisu pravno valjani ugovori, i prema hrvatskim zakonima smatraju se ne samo ništetnim nego nepostojećim. (*Pravno mišljenje Ustavnog suda RH).

Napominjemo i da Ovršni zakon koji je trenutno na snazi ne pruža pravnu zaštitu ovršenicima, odredbe o odgodi ovrhe, o obustavi ovrhe, o mogućnosti dogovora ovršenika sa ovrhovoditeljem o ponudi drugog predmeta ovrhe povoljnije za ovršenika ne primjenjuju se.

O takvim prijedlozima odlučuje sud, koji se uvijek poziva na sudsku neovisnost u donošenju odluka (sudac je uvijek u pravu, ovršenik nikad), te ovršenik zapravo ovisi o milosti suca i o njegovom osjećaju za pravednost i pravdu. Ovršenici su apsolutno nezaštićeni, pa i kad otplate 2/3 ili ¾ obračunanih kreditnih obveza, ovrhovoditelji ipak pokreću ovrhu za cjelokupni iznos iz ugovora o kreditu, koji je utrostručen lihvarskom kamatom, i nitko, apsolutno nitko ne štiti prava ovršenika – a koja su zaštićena i odredbom Zakona o obveznim odnosima – koji propisuje uzajamnost davanja i zabranu prekomjernog stjecanja. S obzirom na nedostatak kontrole sudskih odluka, u brojnim ovršnim postupcima provlače se nezakonitosti koje gotovo uvijek idu na štetu ovršenika, stoga je donošenje JEDINSTVENE ODLUKE kojim se i sva naknadno donešena rješenja poništavaju “ex tunc”, tj. od dana donošenja odluke jedino rješenje, jer se samo takvom odlukom mogu povratiti, sačuvati i zaštititi prava ovršenika i deložiranih.

 

GOSPODARSKA STRANKA

Odnosi s javnošću Stranke

Sladjana Petrušić, Glasnogovornica Stranke