«

»

Podrška Gospodarske stranke Referendumskoj inicijativi „NEĆETE BEZ NARODA“

referendum_necete_bez_naroda

Gospodarska stranka podržava referendumsku inicijativu “Nećete bez naroda” !

Na temelju članaka 29., 30. i 31. Statuta Gospodarske stranke, NN broj: 134/2014. i odlukama 5. sjednice 3. saziva Predsjedništa Gospodarske stranke, održane u Zagrebu, 30. svibnja 2015. godine, Predsjedništvo Gospodarske stranke, dana 30. svibnja 2015. godine, usvaja i donosi :

O D L U K U O PODRŠCI GOSPODARSKE STRANKE REFERENDUMSKOJ  INICIJATIVI „NEĆETE BEZ NARODA“

Donosi se odluka o podršci Gospodarske stranke referendumskoj inicijativi „Nećete bez naroda“.

Odluka o podršci Gospodarske stranke referendumskoj inicijativi „Nećete bez naroda“ se počinje primjenjivati danom donošenja, i važi za sve članove Stranke, koji su dužni odazvati se ovoj inicijativi, kako svojim potpisom, tako i svim drugim potrebama i mogućnostima ove referendumske inicijative.

 

Za Predsjedništvo Stranke:                            

Zamjenik predsjednika Stranke:                           Predsjednik Stranke:

Zlatko Klarić                                                            Stjepan Gnječ

 

gs.brojPR0027-2015_odluka_o_podrsci_za_referendum

 

Više o referendumskoj inicijativi na linku: http://www.necetebeznaroda.hr