«

»

Članarina u Gospodarskoj stranci je 0,00 Kn

clanovi_gs

Predsjedništvo Gospodarske stranke na svojoj 4. sjednici 3. saziva donijelo je odluku da članarina u Gospodarskoj stranci bude 0,00 Kn.

Na temelju članaka 29., 30. i 31. Statuta Gospodarske stranke, NN broj: 134/2014. i odlukama 4. sjednice 3. saziva Predsjedništa Gospodarske stranke, održane u Zagrebu, 28. ožujka 2015. godine, Predsjedništvo Gospodarske stranke, dana 28. ožujka 2015. godine, usvaja i donosi :

O D L U K U O VISINI STRANAČKE I DUŽNOSNIČKE ČLANARINE

Donosi se odluka o visini stranačke i dužnosničke članarine Stranačka članarina Gospodarske stranke za sve članove Stranke je 0,00 kuna godišnje.

Odluka se primjenjuje od dana donošenja ove odluke, kako za sve postojeće članove Stranke, tako i za sve nove kandidate za članove Stranke.

                                             

Za Predsjedništvo Stranke:                         

Zamjenik predsjednika Stranke:                            Predsjednik Stranke:

Zlatko Klarić                                                              Stjepan Gnječ

 

gs.brojPR0011-2015_odluka_o_clanarini_gs