«

»

9 godina Gospodarske stranke

9_rodjendan_1

Gospodarska stranka danas slavi 9. rođendan !

Gospodarska stranka je osnovana u Zadru 26. veljače 2006. godine na inicijativu grupe istomišljenika okupljenih oko Stjepana Gnječa, predsjednika Stranke kao inicijatora ideje o osnivanju nove političke stranke u Republici Hrvatskoj koja će se zvati Gospodarska stranka.

Stranka je registrirana pri državnom uredu za opću upravu u Zagrebu, Maksimirska 63, 22. ožujka 2006. godine, pod registarskim brojem 187. u knjizi I, te time stječe svojstvo pravne osobe.

GOSPODARSKA STRANKA, jest politička Stranka koja se zalaže za unaprjeđenje i snažno hrvatsko gospodarstvo, širenje konkurentnosti, uvođenje novih tehnologija, za bogatu i pravednu Republiku Hrvatsku utemeljenu na moralnim i duhovnim vrednotama, za Republiku Hrvatsku kao ekološku oazu Europe, za zaustavljanje rasprodaje hrvatske imovine, za nove političare s novim idejama i jasnom vizijom, za važnu ulogu Mladih u društvu, za ulazak u europsku uniju sukladno rezultatima referenduma, za bolji položaj umirovljenika i hrvatskih branitelja, te svih slojeva društva; posebno osoba s invaliditetom, kojima je opća pomoć i potpora najpotrebnija, za nesebičnu potporu i suradnju sa Hrvatima u BiH i iseljeništvu.

Gospodarska stranka je politička Stranka svih građana Republike Hrvatske, bez obzira na bilo koju vrstu pripadnosti, koji prihvaćaju boljitak na osnovama rada, unaprjeđenje gospodarstva; njen Statut, Program, politiku i odluke svih tijela.

Brine se za očuvanje samostalne, slobodne i nedjeljive Republike Hrvatske, istinsku demokraciju u pravnoj državi s nesebičnom brigom za ljudsko dostojanstvo, vodeći brigu o sreći i blagostanju svakog čovjeka bez obzira na njegovu socijalnu, društvenu, političku, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost.

Naziv stranke je GOSPODARSKA STRANKA

Skraćeni naziv Stranke je GS. Sjedište Stranke je u Zagrebu, adresa sjedišta Stranke se temelji po odluci Predsjedništva Stranke.

Danas, 26. veljače 2015. godine Gospodarska stranka slavi 9. rođendan i ima 27.760 članova. 

O NAMA OVISI BUDUĆNOST HRVATSKE !